Ansatte i HACO AS

Nils Erik Pedersen -
Daglig leder 
Nils Erik er daglig leder og prosjektansvarlig på større fellesanlegg. Han har jobbet som forsker innenfor naturbasert renseteknologi på Ås og har renseanlegg for sårbare områder som sitt spesialområde. Han bistår med råd og veiledning innen VA-planlegging blant annet ved regulering og utvikling av hyttefelt. Han er en kompetanseperson innen rådgivning/utdanning av entreprenører og kommuner.
Du treffer Nils Erik på telefon 48 17 67 40


Lars Westlie -
Hydrogeolog 
Lars er hydrogeolog og prosjektansvarlig for hyttefelt med separat renseanlegg. Han har sin bakgrunn fra forskningsmiljøet på Ås hvor han jobbet som prosjektleder med utvikling og dokumentasjon av renseanlegg for gråvann. Lars har lang erfaring med kartlegging av nye og etablerte hytteområder. Han bistår forhandlere, grunneiere og utbyggere med grunnundersøkelser og feltvurderinger for riktig plassering av renseanlegg og drikkevannskilder. 
Du treffer Lars på telefon 48 17 67 41

Anett Utne Eliassen - Administrasjonleder 
  Anett har lang erfaring fra administrasjon og ledelse innen store og små serviceorganisasjoner. Anett er ansvarlig for salg av våre gråvannsløsninger, kontakt med forhandlere/kommuner, serviceavtaler og administrative rutiner. Hun bistår deg på spørsmål om våre anlegg og spørmål vedrørende service på anlegget. Du treffer Anett på telefon 48 22 15 26


Christine Fischer Tiller -
Logistikk og kundekonsulent 
Christine har erfaring som markedskoordinator og fra kundeservice. Christine tar i mot henvendelser som kommer på telefonen,samt veileder våre sluttkunder og forhandlere med spørsmål angående våre anlegg. Hun har ansvar for kundeservice, ordre, fakturering og logistikk. Hun bistår deg på telefon vedrørende spørsmål om våre anlegg, bestilling og levering av våre produkter.
Du treffer Christine på telefon 69 23 35 30


Pål Håkon Hvamb - Serviceansvarlig
  Pål Håkon er ansvarlig for service på alle våre anlegg med serviceavtale. Til daglig er Pål Håkon ansatt i Fjellrens AS, som Haco AS har samarbeidsavtale om service med. Der er han i tillegg til å utføre service med på bygging og installasjon av renseanlegg.
Han er praktisk anlagt og har allsidig teknisk kompetanse.
Pål Håkon svarer deg på spørsmål angående service på våre anlegg.
Hans Pedersen- Lageransvarlig
  Hans er ansvarlig for all vareflyt ut og inn av lageret samt kommunikasjon med de som henter og leverer varer og anlegg. Han klargjør anleggene  for levering.
Du treffer Hans på telefon 90 91 92 41


Diplom for Gaselle-bedrift
Mellomrom
Diplom for høyeste kredittverdighet